client14

image

Bangabandhu Sheikh Mujib Hi-Tech Park, Rajshahi’ Project